ASDEP Başvuru İlanı

2017 ASDEP BAŞVURU İLANI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE “AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI” (ASDEP) - DANIŞMA VE YÖNLENDİRME GÖREVLİSİ PERSONELİ ALIMI YAPILACAKTIR
 
GENEL BİLGİLER
Aile ve Sosyal Politikalar Çorum İl Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 12 Danışma-Yönlendirme-ASDEP Görevlisi(8 Çorum Sosyal Hizmet Merkezi, 3 Sungurlu Sosyal Hizmet Merkezi, 1 İskilip Sosyal Hizmet Merkezi)  alımı yapılacaktır. 
 
BAŞVURU ŞARTLARI 
1. Türk vatandaşı olan,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
3.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,(Fetö/Pdy,DHKP-C,PKK,Daeş vb. terör örgütleri le irtibatı, ilişkisi olan) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,    dolandırıcılık, sahtecilik, güveni Kötüye  kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan  malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,
4.Devletin güvenliğine karşı suçlar ,(Fetö/Pdy,DHKP-C,PKK,Daeş vb. terör örgütleri le irtibatı, ilişkisi olan), Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güven kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin      ifasına fesat karıştırma,                suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
5.657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmayan.
6.Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
7.Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kumullarından en az lisans düzeyinde mezun olan,
8.Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmayan veya muvazzaflık hizmetini yapmış, yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan,
9.ÖSYM tarafından 2015 veya 2016 (lisans) yıllarında yapılan kamu personeli seçme sınavlarında (KPSS) KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan,
10- Başvuruda bulunanların en yüksek puana göre yukarıdan aşağı sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı-ASDEP Görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden yapılan mülakat/değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (yapılan değerlendirme sonucunda sınavı kazanıp asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak, idareye verilen yetki sayısınca yedek liste belirlenir.)


BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2- Başvuru Formu
3-Diploma Aslı ve Fotokopisi
4-2015-2016 KPSS Sonuç Belgesi
5-E-Devletten Diploma Sorgulama Belgesi,
6-Adli Sicil Kaydı Belgesi,
7- İkametgah Belgesi
8-Askerlik Durum Belgesi,
9-2 Adet Vesikalık Fotoğraf,

Not: Başvurular 23 Mart –07 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; Adaylar İlanda belirtilen evrakları hazırlayarak Çorum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.


Sonraki Sayfa: Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesinde Gönül Elçileri Tanıtım Sunumu Yapıldı

Önceki Sayfa : Yurdumuzu Yaşatmak İçin Can Veren Kahraman Şehitlerimiz! Ruhunuz Şaad Olsun!