İl Müdürlüğümüzce Düzenlenen Münazara Yarışmasına İlişkin Duyuru

      Bakanlığımız sosyal hizmet modellerinden yararlanan ortaöğretim öğrencilerinin (9, 10, 11, 12. Sınıflar) katılabileceği münazara yarışması düzenleyecektir.
      Bu kapsamda Ekim(2017) Ayı içerisinde İl Müdürlüğümüz tarafından il 1.sinin belirlenmesi amacıyla münazara yarışması düzenlenecektir. Yarışmaya ilişkin talimatname ve diğer belgeler aşağıdadır.
Talimatname
Katılım Formu
Sonuç Tablosu

Grup Yarışmaları Sonuç Tablosu
Değerlendirme Ölçeği