ASDEP Mülakat Sonucunda kazanan adaylardan istenen belgeler

              Asdep personeli olarak asil kazananların göreve başlama işlemleri için 19.09.2017 Salı günü 14:00'da Çorum ASP İl Müdürlüğüne şahsen gelmeleri gerekmektedir.
             İletişim için Hayriye DUYURGAN Telefon:0364 224 65 32 Dahili:2122
Adaylardan İstenilen Belgeler
1-Sabıka Kaydı
2-Sağlık Raporu
3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4-4 Adet Vesikalık Fotoğraf
5-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
6-Diploma (Aslı ve Fotokopisi)
 Not:Tüm evraklar 1 adet asıl 2 adet fotokopi olacaktır. Sağlık raporu İş Sağlığı ve Güvenliğinden alınacaktır.
Tüm belgeler naylon kapaklı dosya içinde getirilecektir.
 

Sonraki Sayfa: ASDEP Mülakat Sonuçları

Önceki Sayfa : İl Müdürlüğümüzce Düzenlenen Münazara Yarışmasına İlişkin Duyuru